Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Струмяни

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е нова социална услуга за община Струмяни, разкрита в началото на 2018 г., в подкрепа на хора с увреждания и техните близки, живеещи на територията на с. Струмяни, Микрево, Илинденци и други близки села.

Екипът предоставя индивидуални консултации и почасови услуги на деца и лица с увреждания и в риск, както и на техни близки, с цел социално включване и заетост. Този интегриран подход към семейството цели прекъсване на повтарящия се кръг на бедност, безпомощност, липса на умения, социална изолация, търсене единствено на финансова помощ, която не променя живота на семействата. Това е предизвикателство пред екипа, защото за голяма част от семействата основен проблем е проблемът с изхранването.

Екипът включва: Социален работник, Психолог, Логопед, Рехабилитатор, Трудотерапевт, Педагог, Юрист, Хигиенист.

Екипът си партнира с други услуги и институции на местно и регионално ниво.