Събития

Среща „Възможности за заетост“ по ПРОЕКТ “АКТИВЕН ЖИВОТ”

На 20.09.2018 г. от 14:30 ч. в залата на НЧ „Будител“-с. Струмяни, Община Струмяни се проведе среща „Възможности за заетост“, в която взеха участие хора с увреждания и техни близки, екипа на ЦСРИ Струмяни, представители на ангажираните институции и други.

На срещата бяха обсъдени проблемите на заетостта на хора с увреждания, възможни подходи за пряка работа с работодателите по темата.

Представителите на Дирекция „Бюро по труда“ запознаха участниците в срещата с актуални мерки и програми за заетост на хора с увреждания.

Свалете презентация от тук.