Контакти

Община Струмяни

Адрес: 2825 с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1,
Телефон за справки и услуги: 07434/ 31 08
Факс: 07434/31 05
e-mail: [email protected], [email protected]
работно време: 08.00-17.00
Фейсбук: https://www.facebook.com/obsina.strumani

Фондация „Институт за социални услуги в общността”

Адрес: 1202 гр. София, ул. „Г. С. Раковски” 61, ет. 3, ап. 8
тел: 02/ 983 21 49
моб. тел.: 0884 459 427
ел.поща: [email protected]
Сайт: https://www.icss-bg.org

Центърът за социална рехабилитация и интеграция

Адрес: с. Струмяни 2825
община Струмяни
ул. „Будител“ №3
тел. 07434/38-05
e-mail: [email protected]