Добри практики

Добра практика 1

Боян 1 е лице с увреждане, след исхемичен мозъчен инсулт и частична сензомоторна афазия. Прекарва и мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на церебрални артерии. Боян е с тази диагноза от средата на 2015 г., откогато е и безработен, без здравни осигуровки, без никакъв доход. Поради тази причина, не може да се лекува и да бъде освидетелстван от ТЕЛК.

Семеен с една дъщеря, която от няколко години живее и работи в чужбина. Съпругата на лицето е също безработна.

Състоянието на Боян е критично – както в здравен, така и в социален аспект. Екипът на ЦСРИ го посещава в дома му, по време на мобилната си работа и планират заедно последователни стъпки на интегрирана подкрепа.

С рехабилитатора Боян развива общата и фината моторика чрез масаж, аналитична ЛФК и позиционна терапия. С трудотерапевта осъществява подходящи трудови операции и дейности за възстановяване на умения. С психолога и социалния работник работи за емоционален баланс, мотивация и планиране на поредица от последователни цели пред него и семейството му.

Екипът на ЦСРИ предостави и административна и застъпническа подкрепа, като изпрати писмо-молба до Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания при Президента на Република България и координира подкрепата на близки на лицето, които погасиха задълженията за здравни осигуровки на лицето. ЦСРИ стартира процедура за явяване на лицето пред ТЕЛК.

Екипът работи и със съпругата на лицето. Психолог, социален работник и юрист работят с нея интегрирано, като я подкрепят за провеждане на срещи с руското посолство за издаване на лични документи и й оказват съдействие пред Дирекция „Бюро по труда“.

Боян, семейството му и екипът на ЦСРИ работиха за:

  • подобряване на двигателната активност и общото физическо състояние;
  • справяне с житейски ситуации, изискващи координация, вземане на решение и анализ на резултата;
  • възстановяване на трудови навици, проява на постоянство и отговорност;
  • облекчаване на емоционалното страдание и преживяването за блокиране и безпомощност;
  • понижаване на тревожността и повишаване активността и адаптивността към промените;
  • надграждане на уменията за независим живот;
  • стартиране на процедура за явяване пред ТЕЛК в подкрепа на здравните му потребности;
  • възстановяване възможностите за самостоятелно справяне;
  • участие в живота на обществото и преодоляване на изолацията.

Към момента, Боян вече е здравно осигурен, взема редовно лекарства. Предстои да се яви пред ТЕЛК. Чувства се обгрижен и значим. Видимо е по-добре, има мечти и планове за бъдещето, включва се в дейностите по трудотерапия. Вече общува с другите потребители по-свободно. Съпругата му е подкрепена за тьрсене на работа.
В работата по този случай, ЦСРИ си партнира с личният лекар, МБАЛ гр. Сандански, ДСП, Община Струмяни, Президентството, Руското посолство.

Добра практика 2

Ани е лице с двигателно увреждане, придвижва се с помощно средство. Вдовица е и живее сама. Двете й дъщери са семейни и живеят извън община Струмяни.

Ани е потребител на ЦСРИ от началото на дейността на услугата. Макар и лице с увреждане, Ани работи по 4 часа в Клуба на пенсионера като организатор на много мероприятия. В останалото време екипът на ЦСРИ я подкрепя чрез рехабилитация и психо-социална подкрепа. С рехабилитатора тя развива общата и фината моторика чрез масаж, аналитична ЛФК и механотерапия. С трудотерапевта осъществява подходящи трудови дейности. С психолога и социалния работник работи за емоционален баланс и развитие на положителна самооценка.

Ани общува с всички потребители, включително с децата. Много деен и позитивен човек. Нейният оптимизъм е заразителен. С примера си и по много деликатен начин насърчава лицата да бъдат по-взискателни към себе си, да организират ежедневието си така, че да имат време и за себе си. На лицата с увреждане споделя своя пример: „Хубаво е, когато човек намери своята пътечка, да се занимава с нещо, да не позволи на черните мисли да го обсебят напълно. И това е трудът“. Споделя, че именно това е запазило духът й, и вярата, че много неща зависят от самите нас.
В работата по този случай, ЦСРИ си партнира с дъщерите на Ани, с личния лекар, ДСП и Общината.

Добра практика 3

Семейството е от ромски произход, с много нисък социален статус, с пет деца на възраст от 10 до 1 години. Живеят в една стая, в крайно тежки условия – без вода, без ток, без отопление. Децата са с различни затруднения – дете с неосвидетелствано увреждане (ДЦП), дете на 4 години без реч, дете със синдром на хиперактивно поведение.

При мобилна работа в ромската махала, екипът на ЦСРИ посещава семейството и включва Живко (с ДЦП) и майката му като потребители на услугата. Майката е напълно обезверена, примирена и объркана. Бащата е бивш затворник. През годините на съжителство семейството не е получавало никаква социална помощ и подкрепа, тъй като бащата няма лична карта, а майката почти не излиза от дома им. Без семейни добавки, без никакви доходи всички деца са в риск, а възрастните – в изолация.

Екипът на ЦСРИ съдейства Живко и майка му да постъпят в МБАЛНП „Св. Наум“, увреждането да бъде освидетелствано, а детето – да получи необходимата професионална подкрепа. Бащата бе подкрепен да извади лична карта.

Към момента Живко има издадено решение на ТЕЛК – 100% с чужда помощ. Семейството получи обезщетение за детето за 6 месеца, получава семейни добавки за всички деца, получи и помощ за отопление. Живко познава целия екип. Усмихнат и дружелюбен е с всички. Има известен напредък в общото му физическо състояние.

Майката е подобрила бита в стаята, в която живеят, учи се да пише и чете, вече има мечти. Най-голямото дете в семейството редовно посещава училище.

Екипът продължава работа с бащата за търсене на работа, контакти с Дирекция „Бюро по труда“, работодатели и община.


1 С цел поверителност на личната информация, имената в добрите практики са променени.